FUN­KAR ÄVEN ATT ÅNGBASTA

Leva & Bo - - Stor Guide -

4Går att an­vän­da bå­de som tra­di­tio­nell bastu och som en mil­da­re ång­ba­stu. Le­ve­re­ras med ex­klu­siv hyg­ro­me­ter/ter­mo­me­ter och in­byggd led­be­lys­ning. Ett soft sau­naag­gre­gat in­går. Finns från 1,3 kvadrat­me­ter. Från 61 815 kro­nor.

ty­lo.se.

Pris: Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.