FINNS MED MÅNGA VAL

Leva & Bo - - Stor Guide -

5Ett stort glas­par­ti släp­per in ljus i det här ex­klu­si­va ba­sturum­met. Går att få i oli­ka stor­le­kar och ma­te­ri­al. Det går även att väl­ja en lyx­i­ga­re dörr och ett in­red­nings­pa­ket i asp. Oli­ka aggre­gat går att an­vän­da till den här bastun. Från 52 020 kro­nor.

ty­lo.se.

Pris: Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.