OLI­KA TY­PER AV BASTU

Leva & Bo - - Stor Guide - KÄL­LA: DINBYGGARE.SE

ÅÅVÅTBASTU. Kan va­ra vedel­dad el­ler dri­vas med el. Räk­nas in­te som våt­rum och är där­för gans­ka en­kel att byg­ga, går ock­så att ha som se­pa­rat ba­stustu­ga. ÅÅÅNGBASTU. Här blir tem­pe­ra­tu­ren ba­ra 65 gra­der som högst, men luft­fuk­tig­he­ten är hög. Ång­an kom­mer från en ge­ne­ra­tor och en ång­ba­stu räk­nas som våtut­rym­me. ÅÅTORRBASTU. Här be­hövs sär­skil­da aggre­gat och

tem­pe­ra­tu­ren kan bli över 100 gra­der. ÅÅKOMBIBASTU. Här kan man kom­bi­ne­ra

våt- och torr­ba­stu med en ång­ba­stu. ÅÅINFRARÖD Upp­levs in­te som li­ka varm, då det är krop­pen som värms upp och in­te luf­ten. Instal­le­ras med en en­kel stick­propp. Värms upp snabbt och drar mind­re ener­gi.

TILL BASTUBADET. Stä­va i ge­di­get trä, 555 kro­nor, sko­pa, 235 kro­nor, Tylö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.