LÄTTPLACERAD SPATUNNA

Leva & Bo - - Stor Guide -

3Vatt­net värms upp med en di­rekt­ver­kan­de ka­min. Ba­det är lätt att pla­ce­ra och er­go­no­miskt. Tun­nan rym­mer 4–5 per­so­ner men finns även som en stör­re va­ri­ant. Går även att få i oli­ka fär­ger och är upp­byggd av sam­ma tek­nik som man byg­ger bå­tar. Ka­ren gjuts för hand med fem la­ger av glas­fi­berar­me­rad plast. Le­ve­re­ras med ka­min och un­der­re­de. Från 21 900 kro­nor.

skar­gårds­tun­nan.se.

Pris: Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.