MASSAGEBAD MED MÅNGA VAL

Leva & Bo - - Stor Guide -

2En ny mo­dell som går att få i fy­ra oli­ka fär­ger. Spansk till­ver­ka­re som hål­ler hög klass. Lyx­igt massagebad som ger avslapp­ning ge­nom fem ty­per av jet­strå­lar. Rym­mer 5 per­so­ner, och har 56 oli­ka lä­gen. Pa­ra­soll med be­lys­ning och trap­pa i oli­ka ut­fö­ran­den är ex­em­pel på till­be­hör som går att kö­pa till.

Från 99 900 kro­nor, in­klu­si­ve le­ve­rans.

Pris: Läs mer:

pool­team.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.