GÅR ATT FÅ MED ISOLERING

Leva & Bo - - Stor Guide -

1En vedel­dad mo­dell som är gjord för att du ska gö­ra en del själv, till ex­em­pel grä­va ner tun­nan i mar­ken el­ler byg­ga in den i nå­got ma­te­ri­al. Till­ver­ka­ren re­kom­men­de­rar att man by­ter vat­ten gans­ka of­ta. Tun­nan rym­mer 2–5 per­so­ner och går att få i ett pre­mi­u­mut­fö­ran­de med isolering och med an­slut­ning­ar till re­nings­verk. Från 16 500 kro­nor.

sand­s­trom­bad.se.

Pris: Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.