UTFORMA DIN EGEN BAD­TUN­NA

Leva & Bo - - Stor Guide -

6Po­pu­lär bad­tun­na som rym­mer 7 per­so­ner. Finns i många ut­fö­ran­den. Oli­ka ty­per av ka­mi­ner går att väl­ja till, lik­som färg på in­si­dan och yt­ter­pa­nel. Ett lock som läggs över tun­nan går att kö­pa till och är ett mås­te.

Från 18 995 kro­nor. Kom­plett med ka­min och skor­sten.

bad­bal­jan.com.

Pris: Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.