MU­SIK OCH OLI­KA MAS­SAGE

Leva & Bo - - Stor Guide -

7Ett rik­tigt lyx­igt bad som finns i fle­ra oli­ka ut­fö­ran­den. För­u­tom 44 oli­ka jet­strå­lar har det här ba­det ock­så ett in­byggt mu­sik­sy­stem med blu­e­tooth. Ba­det har sex oli­ka in­ställ­ning­ar be­ro­en­de på vil­ka musk­ler som ska mas­se­ras. Spa­ba­det kan även instal­le­ras in­om­hus.

Från 129 900 in­klu­si­ve moms och med fri le­ve­rans.

pool­team.se.

Pris: Läs mer:

TURKOSBLÅ. Bad­hand­duk i lyx­ig frotté, 450 kro­nor, Lex­ing­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.