Ma­räng­spö­ken

Leva & Bo - - Ruskiga Sötsaker -

Ma­räng­er är lät­ta att gö­ra om man hål­ler sig till någ­ra hu­vud­reg­ler. Låt äg­gen va­ra rumstem­pe­re­ra­de. An­vänd en väl dis­kad och tor­kad skål. Ha i li­te sy­ra, som ät­ti­ka el­ler pres­sad ci­tron. Slu­ta in­te vis­pa för­rän du är klar, det vill sä­ga: gör inga up­pe­håll. cir­ka 20 styc­ken • 3 ägg­vi­tor • 1 krm ät­ti­ka el­ler pres­sad ci­tron • 2 dl soc­ker • 50 g mörk cho­klad Sätt ug­nen på 100 gra­der. Vis­pa ägg­vi­tor­na till hårt skum. Drop­pa i ät­ti­ka el­ler ci­tron un­der visp­ning­en. Till­sätt soc­ker un­der fort­satt visp­ning. Det ska bok­stav­ligt ta­lat gå att vän­da upp och ner på skå­len ut­an att nå­got rin­ner ur när du är klar.

Ske­da ner sme­ten i en sprit­spå­se. Sprit­sa ut små ma­räng­spö­ken på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per.

Ba­ka ma­räng­er­na i ug­nen i cir­ka 60 mi­nu­ter.

Låt ma­räng­er­na sval­na. Smält cho­kla­den, dop­pa en grill­pin­ne el­ler tand­pe­ta­re i cho­kla­den och sätt dit ögon på spö­ke­na.

1 2 3 4 5 Ge­le­mas­kar

Agar agar är ett ve­ge­ta­riskt ge­le­rings­me­del. Pulvrets för­må­ga att få väts­ka att bli till ge­le va­ri­e­rar kraf­tigt mel­lan oli­ka fab­ri­kat, så pro­va med en li­ten sats först. cir­ka 50 styc­ken • 1 ½ tsk agar agar-pul­ver (finns i väl­sor­te­ra­de mat­af­fä­rer och häl­so­kost­bu­ti­ker) • 3 dl röd saft, ut­spädd men stark • 50 böj­ba­ra sug­rör • 1 gum­mis­nodd el­ler 1 snö­re

Dra ut den böj­ba­ra de­len av sug­rö­ret, så att det blir så långt som möj­ligt. Ställ sug­rö­ren upp och ner i ett glas. Bind ihop dem till ett knip­pe.

Lös upp agar agar-pulv­ret i saf­ten. Ko­ka på låg vär­me i någ­ra mi­nu­ter till väts­kan tjock­nat.

Häll bland­ning­en i sug­rö­ren. Det kom­mer att åka ut väts­ka i bot­ten, men det gör ing­et. Du be­hö­ver in­te fyl­la sug­rö­ren helt, hälf­ten är la­gom – an­nars blir mas­kar­na för svå­ra att få ut. Ställ i ky­len i ett par tim­mar.

Tryck ut mas­kar­na med en bröd­ka­vel. Kav­la från än­den där det ba­ra är luft, och pres­sa ut mas­kar­na en och en. De hål­ler sig i rumstem­pe­ra­tur nå­gon tim­me, så ät fort!

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.