Hal­lo­wee­näpp­len på två sätt

1

Leva & Bo - - Ruskiga Sötsaker -

Det krävs gans­ka myc­ket smet i ka­strul­len för att få äpp­le­na fi­na, så det kom­mer tro­li­gen att bli så­väl smält cho­klad som knäcksmet över. 10 por­tio­ner • 10 äpp­len Man­del­gla­syr: • 100 g cho­klad • 50 g man­del, hac­kad Knäcksmet: • 4 dl soc­ker • 2 dl vat­ten • ½ dl vit si­rap • 10 grill­pin­nar el­ler hår­da

sug­rör

Put­sa äpp­le­na med en torr hand­duk el­ler pap­per. Tryck ner pin­nar el­ler sug­rör i dem.

Smält cho­kla­den i mikro el­ler vat­ten­bad. Dop­pa ner fem av äpp­le­na i cho­kla­den, ett ef­ter ett. Rul­la dem se­dan i man­del­hack. Ställ på ett ol­jat bak­plåts­pap­per.

Värm upp soc­ker, vat­ten och si­rap i en li­ten ka­strull. Låt ko­ka på låg vär­me un­der om­rör­ning i 25–30 mi­nu­ter.

Dra ka­strul­len från vär­men, dop­pa ner fem av äpp­le­na i den he­ta knäcks­me­ten. Var för­sik­tig, det blir hett och är ing­et som barn bör gö­ra! Ställ på ol­jat bak­plåts­pap­per.

2 3 4

DEKORATIVA. Sö­ta äpp­len dop­pa­de i smält cho­klad och hac­kad man­del el­ler knäcksmet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.