Ni vann boken

Bi Pet­ters­son från Uppsa­la och Ma­ria Sza­vay från Vär­na­mo vin­ner var sitt ex­em­plar av boken ”Mo­der­na an­tik­vi­te­ter” (Or­da­la­get bok­för­lag) av Ja­ne Fred­lund.

Leva & Bo - - Fråga Oss -

De sva­ra­de rätt på frå­gan vil­ket år­tion­de de­signsti­len Swe­dish Gra­ce för­knip­pas med:

1. X. 2. Rätt svar:

1940-ta­let 1960-ta­let 1920-ta­let

1920-ta­let. Boken kom­mer i brev­lå­dan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.