”Jag mö­ble­rar of­ta om hem­ma”

Eme­lie trod­de in­te att ett kalt, li­tet stu­dent­­rum kun­de bli så fint. Men med kre­a­ti­va idéer och en käns­la för in­red­ning har hon för­vand­lat sitt krypin – och vill ald­rig flyt­ta! Här bor: Gör:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Eme­lie, 23. Lä­kar­stu­dent i Uppsa­la. Kom­mer ur­sprung­li­gen från Bor­länge. Stu­dent­rum på 19 kvadrat­me­ter med de­lat kök.

Lä­gen­he­ten:

1 MY­SIGT

Ett dra­pe­ri för säng­en de­lar av det lil­la stu­dent­rum­met. En ljusslinga bi­drar till den my­si­ga käns­lan.

2 DA­LAR­NA

Per­son­li­ga ­pry­lar, där­ibland da­la­häs­tar från Da­lar­na där Eme­lie är upp­växt, pry­der hyl­lor­na. DYI

Läs­hör­nan har fått en egen­gjord an­lags­tav­la där in­spi­re­ran­de vy­kort, och än­nu en ljusslinga, får plats.

3

STILLEBEN På föns­ter­brä­dan ryms än­nu någ­ra da­la­häs­tar – och ut­an­för blom­mar ett vac­kert äp­pel­träd. ”Det bil­dar en fan­tas­tiskt fin ro­sa tav­la”, sä­ger Eme­lie. VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LEVA&BO? Mej­la di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm in­te att skic­ka med adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.