RÄFFLAT GLAS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Lyng­by­va­sen i grönt pas­sar fint till hös­tens blom­mor, 799 kro­nor, Cer­ve­ra.

RENT & FINT. Snyg­ga för­pack­ning­ar, mil­jö­an­pas­sat tvätt­me­del och här­li­ga dof­ter. Med Washo­lo­gi vill Vik­to­ria Wi­dengrens för­gyl­la tvät­tan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.