Hem­met är hans gal­le­ri

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Gör: Bor:

48. Fru och två barn.

För­fat­ta­re och film­pro­du­cent. Ak­tu­ell med boken Djä­vuls­dof­ten, den ti­on­de boken i se­ri­en om Ma­lin Fors.

I Pal­ma på Mal­lor­ca.

SKRI­VER UPPFÖLJARE. Mons Kal­len­toft skri­ver helst i säng­en, hem­ma el­ler på ho­tell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.