Ska­pa om­bo­nad stil vid ka­mi­nen

Kryp upp i sof­fan bland kud­dar, plä­dar och mju­ka får­skinn. Njut av en kopp te i vär­men från bra­san. Vi­la ögo­nen på vac­ker konst och njut av att vin­ter­mörk­ret sän­ker sig.

Leva & Bo - - Ljust & Modernt - Av FRIDA SVAHN Foto MICHAEL FÖRSTER

DET ÄR SÄ­SONG för att um­gås in­om­hus, och vad pas­sar bätt­re än att ska­pa en my­sig och om­bo­nad käns­la i var­dags­rum­met? Här bil­dar ka­mi­nens lå­gor central­punk­ten i ett rum som känns bå­de ljust och varmt på sam­ma gång. Att mixa mju­ka ma­te­ri­al som ry­a­mat­tor och får­skinn med kal­la­re som marmor och metaller ger en bå­de vintrig och tid­lös käns­la.

PAS­SA PÅ ATT upp­da­te­ra din ta­vel­vägg och håll det gär­na en­kelt – ställ ett fa­vo­rit­print på ett bord och lu­ta mot väg­gen. Hur en­kelt som helst att by­ta och änd­ra om!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.