Ef­fek­tiv spis­ka­sett

Leva & Bo - - Stor Guide -

1En spis­kas­sett som för­vand­lar din öpp­na spis till en ef­fek­tiv vär­me­käl­la. Har en verk­nings­grad på över 80 pro­cent, en öp­pen spis har mel­lan 5 och 10 pro­cent. Luc­kan av gjut­järn är själv­stäng­an­de och slu­ter tätt mot kas­set­ten. Har ett ef­fek­tivt för­brän­nings­sy­stem i tre sta­di­er. 20 års ga­ran­ti på gjut­järns­de­lar­na.

4–9 kW. Från 14 990 kro­nor.

ked­dy.se.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.