Per­fekt på mind­re ytor

Leva & Bo - - Stor Guide -

3Li­ten ka­min som går att få med oli­ka ut­se­en­den, med el­ler ut­an si­doglas och oli­ka ty­per av ben. Går att byg­ga på med en vär­me­lag­ran­de över­del i tälj­sten. Pas­sar mind­re bo­stä­der och har en prak­tisk ask­lös­ning. Går att få i svart lack el­ler emalj. 5 kW. Från 16 900 kro­nor. jo­tul.com.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.