Går att få vrid­bar

Leva & Bo - - Stor Guide -

7Ka­min i mo­dern stil där pe­la­ren går att mon­te­ra på en vrid­plat­ta om man så vill. Luc­kan går att öpp­na ut­an hands­kar, hand­ta­gen blir in­te var­ma. Går att få i li­te oli­ka ut­fö­ran­den. 3–7kW. Från 20 400 kro­nor. contura.se.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.