K700 FRÅN KED­DY

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Smart med ved­för­va­ring

6Be­hän­dig gjut­järn­ska­min som även rym­mer för­va­ring av ved. Si­do­gla­sen gör att el­dens sken syns bätt­re. Ka­mi­nen har sot­fria glas och plans­li­pad luc­ka av gjut­järn som slu­ter tätt. Verk­nings­grad på över 80 pro­cent. Luft till­förs un­der­i­från och värms upp av ka­mi­nen, cir­ku­le­rar runt vär­me­flän­sar för att sedan fö­ras ut i rum­met via en slits i topp­de­len.

4–9 kW. Från 18 900 kro­nor, si­doglas 2 000 kro­nor.

ked­dy.se.

Ef­fekt: Pris:

Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.