Se el­den från två håll

Leva & Bo - - Stor Guide -

5En in­sats som går att få i oli­ka va­ri­an­ter och som mon­te­ras i väg­gen. En jämn vär­me sprids från spi­sen som verk­li­gen pas­sar i mo­der­na hus. Visio går att pla­ce­ra bå­de centralt och i ett hörn och har en verk­nings­grad på 80 pro­cent. 5–9 kW. Från 53 900 kro­nor. rais.com.

I VÄG­GEN. Visio från Reis pas­sar i ett mo­dernt hem och går att pla­ce­ra bå­de centralt och i ett hörn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.