Klas­sisk gjut­järn­ska­min

Leva & Bo - - Stor Guide -

10En kom­pakt ka­min med klas­siskt ut­se­en­de med plats för mind­re ved­trän. Stor glas­luc­ka med in­syn. En in­vän­dig lös­ning gör det en­kelt att töm­ma as­kan. Ka­mi­nen går även att få i emalj el­ler svart lack. 2–7,5 kW. Från 11 800 kro­nor. jo­tul.com.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.