11 C FRÅN CONTURA

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Leva & Bo - - Stor Guide -

Plats för sto­ra ved­trän

9En mur­spis med stor luc­ka, i den här går det att el­da rik­tigt sto­ra ved­trän. Eldsta­den kan må­las om man så vill, och golv­skydd och ved­fack är ex­em­pel på till­be­hör som går att kö­pa till. Vär­mer upp till 180 kvadrat­me­ter. 6–12 kW. Från 38 900 kro­nor. contura.se.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.