Mo­dern & lätt­pla­ce­rad

Leva & Bo - - Stor Guide -

8En ny typ av eldstad med en upp­värm­nings­tek­nik där all för­brän­nings­luft tas ut­i­från. Tänkt för det mo­der­na hem­met och går att få i fem oli­ka va­ri­an­ter. Går att pla­ce­ra var som helst i rum­met. Lätt att bå­de el­da i och att töm­ma på as­ka. 6–10 kW. Från 38 900 kro­nor. contura.se.

NY TEK­NIK. i51 från Contura är bå­de lätt att el­da i och att töm­ma på as­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.