Vi­sar myc­ket av el­den

Leva & Bo - - Stor Guide -

11Ele­gant, ny ka­min som pas­sar i de fles­ta hem. Stor glasru­ta och bränn­kam­ma­re, och ka­mi­nen har ett be­hän­digt hand­tag som är lätt att an­vän­da. Finns i oli­ka fär­ger och ut­se­en­den. Stål­luc­kan är stan­dard. 3–7 kW. Från 22 900 kro­nor. rais.com.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.