Gam­mal­dags stil

Leva & Bo - - Stor Guide -

13En mo­dell med över 150 år på nac­ken. Den ny­till­ver­ka­de ka­mi­nen är an­pas­sad till da­gens mo­der­na skor­ste­nar och har lång ef­ter­vär­me. Har en ex­tra lång rök­gas­väg. Luftspo­la­de gla­sy­tor mot­ver­kar sot och ger fin in­syn. 3–8 kW. Från 34 900 kro­nor. jo­se­f­da­vids­sons.se.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.