Ger snabb vär­me

Leva & Bo - - Stor Guide -

12En fri­ståen­de mur­spis i gam­mal stil, men går att pla­ce­ras di­rekt mot träbjälk­lag. Spi­sen vär­mer snabbt upp ditt hem, och är kon­stru­e­rad som en ka­kel­ugn. Varm­lufts­fläkt är stan­dard. Yt­skik­tet går att må­la.

10 kW. Från 36 900 kro­nor.

ked­dy.se.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.