SMAR­TA TIPS VID KAMINKÖP

Leva & Bo - - Stor Guide -

ÅÅÄr skor­ste­nen okej? Kol­la med so­ta­ren om den kanske mås­te prov­tryc­kas. ÅÅKol­la med kom­mu­nen vil­ka reg­ler som gäl­ler där du bor. Be­hövs bygg­lov el­ler byg­gan­mä­lan? Får man över­hu­vud­ta­get el­da där du bor? ÅÅAn­pas­sa stor­le­ken på eldsta­den ef­ter din bo­stad. Låt en fack­man in­stal­le­ra ka­mi­nen. ÅÅMås­te gol­vet el­ler grun­den för­stär­kas? Är ka­mi­nen tung kan så va­ra fal­let. ÅÅVar ska ka­mi­nen pla­ce­ras?

Oli­ka reg­ler för oli­ka kaminer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.