Pas­sar al­la rum

Leva & Bo - - Stor Guide -

17Kraft­full och ro­bust mur­spis. Pas­sar med sitt nät­ta yt­ter­mått även i mind­re rum. Fi­na de­tal­jer, som ett vac­kert varm­lufts­gal­ler. 4–9 kW. 33 900 kro­nor. Ked­dy.se.

Ef­fekt: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.