SMAR­TA TIPS VID KAMINKÖP

Leva & Bo - - Stor Guide -

ÅÅKol­la var för­brän­nings­luf­ten kom­mer att tas ifrån. Den mås­te tas ut­i­från för att in­te vär­men som ka­mi­nen alst­rar ska gå för­lo­rad. ÅÅEl­da med torr ved av löv­träd­styp. Se till att få un­der­vis­ning från le­ve­ran­tö­ren. Hur fun­kar just din typ av bras­ka­min? ÅÅÄr ka­mi­nen mil­jö­märkt? Är den tes­tad så att den in­te släp­per ut mer tjä­ra, sot än vad gräns­vär­de­na tillå­ter? ÅÅMed en bras­ka­min som är pla­ce­rad i tät­be­bygg­da om­rå­den får du ba­ra triv­se­lel­da. Högst två gång­er per vec­ka och in­te mer än någ­ra tim­mar åt gång­en. ÅÅDu får in­te el­da när det är risk

för att rö­ken blir stå­en­de. ÅÅDu får in­te hel­ler el­da oli­ka

ty­per av av­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.