Ef­fek­tiv i ret­ro­stil

Leva & Bo - - Stor Guide -

18En li­ten ka­min i ret­ro­stil som finns i fle­ra fär­ger. Har en ef­fek­tiv för­brän­ning och ger där­för en mi­ni­mal mil­jöpå­ver­kan. Vintage 50 med ben får ba­ra pla­ce­ras på sten­golv. 3–11 kW. Från 21 900 kro­nor. spis­mil­jo.se.

Ef­fekt: Pris: Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.