My­sigt vid eldsta­den

Leva & Bo - - Shopping - Av EMMY LUNDSTRÖM

med red­skap, 419 kro­nor, Bo­list. Klip­pan, 595 kro­nor styck, De­sign­tor­get. i päl­si­mi­ta­tion, 40 × 40 cen­ti­me­ter, H&M ho­me. Slot­tet brin­ner, form­gi­ven av Prins Carl Philip och Eric Eric­son, 14 500 kro­nor, Svenskt tenn. Stort i mäs­sing, de­sign av Kristi­na Stark, 395 kro­nor, De­sign­tor­get. i bam­bu, rym­mer 40 li­ter, 199 kro­nor, Gra­nit. Stocksund, 3 995 kro­nor, Ikea. 170 × 240 cen­ti­me­ter, 2 999 kro­nor, El­los. med hand­tag, 249 kro­nor, Åh­léns. från Ti­bet, 55 × 90 cen­ti­me­ter, 1499 kro­nor, El­los. från

Ull­plä­dar Kudd­fo­dral

Eldskärm

fo­dral för tänd­stic­kor,

Ju­te­mat­ta, Ljuslyk­ta Lamm­skinn LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.