VÄLJ RÄTT JORD TILL RÄTT VÄXT

Leva & Bo - - Ombonat -

ÅÅVatt­na di­na grö­na väx­ter på fat el­ler un­der­i­från. Skul­le kru­kan gö­ra det omöj­ligt, vatt­na för­sik­tigt i yt­ters­ta kan­ten av kru­kan. ÅÅSe ef­ter hur myc­ket röt­ter din växt har li­te nu och då. När röt­ter­na tar över bör väx­ten pla­ne­rats om i en stör­re kru­ka. Tänk på att an­vän­da rätt jord till rätt växt och fråga i din bu­tik om du är osä­ker. ÅÅDe fles­ta grö­na väx­ter­na kan du ta ut på sen­vå­ren el­ler som­ma­ren i ett halv­skug­gat el­ler skug­gat lä­ge. ÅÅGrö­na väx­ter med långa stjäl­kar som ­monstera, pop­pel, aspa­ra­gus och på­få­gel­blom­ma, blir även vack­ra som snitt­blom­mor. Skär av dem snett och långt ned och ställ dem sedan i kallt vat­ten,

8 POP­PEL CI­NE­REA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.