”Jag blev helt ­förälskad i hu­set”

Det vack­ra, gam­la hu­set på Svar­tön i Strömsund har fått stå så gott som orört, men le­ver upp när fle­ra ge­ne­ra­tio­ner flyt­tar in på som­mar­halv­å­ret. När hös­ten när­mar sig bör­jar Ul­la-Britt el­da i ka­mi­ner­na och lug­net läg­ger sig.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av ANNA TRUELSEN Foto CARINA OLANDER

DET ÄR EN vac­ker höst­dag. So­len tit­tar fram bakom mol­nen. Lö­ven da­lar sak­ta ner från trä­den ef­ter nat­tens frost. Trä­den ly­ser i rött, gult och grönt. Ul­la-Britt och dot­tern Jo­han­na är ute på Svar­tön för att gö­ra i ord­ning hu­set in­för vin­tern. Det är myc­ket som ska gö­ras. Träd­går­den ska an­sas, grä­set klipps och lö­ven räf­sas upp. Ul­la-Britts barn­barn Thea och Smil­la är ock­så med och le­ker glatt med Ul­la-Britts hund Mol­ly.

Det pam­pi­ga se­kel­skif­tes­hu­set lig­ger ute på Svar­tön, en ö i Ströms vat­tu­dal i Strömsund i Jämt­land. För att ta sig dit an­vän­der Ul­la-Britt en flot­te med ut­om­bor­da­re. Flot­ten kom­mer väl till pass, det är all­tid är myc­ket sa­ker som ska med, som barn­vag­nar, blom­mor, väs­kor och mat­kas­sar.

MY­SIG VERANDA

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.