Be­ar­nai­se­sås

Leva & Bo - - Goda Favoriter -

En hem­ma­gjord be­ar­nai­se­sås känns lyxig och är all­tid po­pu­lärt att bju­da på. 4 por­tio­ner • 2 scha­lot­ten­lö­kar • 4 msk röd­vins­vi­nä­ger • 3 msk vat­ten • 2 msk hac­kad färsk dra­gon • 250 g smör • 4 äggu­lor • 1 msk ci­tronsaft • salt • vit­pep­par Till gar­ne­ring: • 1 msk hac­kad färsk per­sil­ja och dra­gon Fin­hac­ka lö­ken. Ko­ka upp lö­ken i vi­nä­ger och vat­ten i en ka­strull. Låt ko­ka sam­man, re­du­ce­ra, tills hälf­ten av väts­kan åter­står.

1

Si­la bort lö­ken och mät så att väts­kan är cir­ka ½ de­ci­li­ter. Späd med vat­ten om det be­hövs för att få rätt mängd. Häll till­ba­ka väts­kan i ka­strul­len och till­sätt dra­gon.

Smält smö­ret och håll det varmt över ett vat­ten­bad.

Sätt ka­strul­len med vi­nä­gern över ett an­nat vat­ten­bad och vis­pa med el­visp ner äggu­lor­na i vi­nä­gern. Det är vik­tigt att så­sen in­te ko­kar, då skär den sig.

Vis­pa ner smö­ret i så­sen un­der stän­dig och kraf­tig visp­ning. Till­sätt li­te i ta­get så att så­sen in­te skär sig.

Vis­pa ner ci­tronsaft och sma­ka av så­sen med salt och vit­pep­par.

Håll så­sen varm över vat­ten­bad fram till ser­ve­ring. Strö över hac­kad per­sil­ja och dra­gon.

3 4 5 6 7

TILL­BE­HÖR. ­Lätt­la­ga­de och go­da rör­or gjor­da på kikär­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.