Saff­rans­bri­ocher

Leva & Bo - - Söta Favoriter -

An­vänd muf­fins­plå­tar när du ba­kar bri­ocher­na. cir­ka 20 styc­ken Dag 1: • 1 g saff­ran (2 pa­ket) • 50 g mjölk • 5 ¾ dl ve­te­mjöl • ½ dl strö­soc­ker • 25 g jäst • 3 ägg • ½ tsk salt • 200 g smör, mjukt Dag 2: • smör till plå­ten • 1 ägg till pens­ling • 20 bi­tar mjölkcho­klad • 3–4 msk pärl­soc­ker • flor­soc­ker

Dag 1: Lös saff­ra­net i mjöl­ken. Blan­da al­la in­gre­di­en­ser ut­om smö­ret i en deg­blan­da­re med deg­krok och ar­be­ta de­gen i cir­ka 5 mi­nu­ter.

Skär smö­ret i mind­re bi­tar och till­sätt li­te i ta­get på låg has­tig­het. Kör tills allt har ar­be­tats in i de­gen. Lägg de­gen i en plast­bun­ke med plast­film över. Sätt in i ky­len över nat­ten.

Dag 2: Smö­ra en muf­fins­plåt. Vis­pa upp äg­get med en gaf­fel.

De­la de­gen i 22 bi­tar och for­ma till runda bul­lar. Spa­ra 20 av dem.

Rul­la ut två av bi­tar­na till läng­der och skär upp i 10 bi­tar var­de­ra. Rul­la till små bol­lar.

Tryck ner ett hål i var och en av de 20 sto­ra bul­lar­na med ett fing­er. Pens­la med li­te ägg i hå­let, stop­pa i en cho­klad­bit och lägg i en li­ten deg­boll.

Lägg bul­lar­na i muf­fins­plå­tar. Låt jä­sa un­der en bak­duk tills bul­lar­na är dub­belt så sto­ra, det tar cir­ka en tim­me.

Pens­la he­la bul­lar­na med ägg och strö över pärl­soc­ker. Gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 12 mi­nu­ter tills bul­lar­na bör­jar få en gyl­len­brun färg i kan­ter­na.

Låt sval­na på gal­ler un­der en bak­duk. Pud­ra med flor­soc­ker.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.