Mi­ni­a­tyr­bi­skvi­er med mörk cho­klad­kräm

4

Leva & Bo - - Söta Favoriter -

cir­ka 30 styc­ken • 250 g man­del­mas­sa • 1 ½ dl strö­soc­ker • 2 ägg­vi­tor Fyll­ning: • 3 äggu­lor • 4 ½ msk strö­soc­ker • ½ dl vat­ten • 150 g smör, mjukt • 75 g mörk cho­klad,

64–70 % ka­ka­o­halt Cho­kla­dö­ver­drag: • 100 g mörk cho­klad,

64–70 % ka­ka­o­halt • 10 g ko­kos­fett

1 2

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Riv man­del­mas­san fint. Lägg man­del­mas­sa, soc­ker och ägg­vi­tor i en skål. Vis­pa ihop allt med en el­visp.

Sprit­sa el­ler klic­ka ut 20–30 rund­lar på en plåt med bak­plåts­pap­per. Gräd­da rund­lar­na mitt i ug­nen i 8–10 mi­nu­ter (små rund­lar) el­ler i cir­ka 12–13 mi­nu­ter för de stör­re rund­lar­na. Ta ut plå­ten och låt bott­nar­na sval­na.

3

Fyll­ning: Lägg äggu­lor­na i en stor bun­ke. Ko­ka ihop soc­ker och vat­ten till en trög­fly­tan­de soc­ker­lag.

Vis­pa upp gu­lor­na och häll ner soc­ker­la­gen i en fin strå­le un­der kraf­tig visp­ning. Vis­pa tills sme­ten kall­nat.

Vis­pa upp smö­ret i en se­pa­rat bun­ke. Vis­pa ner li­te äggsmet i ta­get i smö­ret.

Smält cho­kla­den och låt den sval­na till rumstem­pe­ra­tur. Vis­pa ner cho­kla­den i en jämn strå­le i sme­ten.

Vänd upp och ner på kak­bott­nar­na. Sprit­sa el­ler stryk på fyll­ning­en med hjälp av en pa­lett så att den blir som en li­ten kul­le. Sätt in bi­skvi­er­na i ky­len.

Cho­kla­dö­ver­drag: Smält cho­klad och ko­kos­fett i en ka­strull, rör tills allt blan­dats or­dent­ligt. Häll cho­klad­bland­ning­en i en skål. Låt sval­na nå­got. Dop­pa top­par­na på bi­skvi­er­na i cho­kla­den.

5 6 7 8 9

SMÅ & SÖTA. Läckra cho­klad­bi­skvi­er som krä­ver li­te pys­sel, men är väl vär­da be­svä­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.