Hur lyc­kas jag med pa­jen?

Jag äls­kar mat­paj men lyc­kas ald­rig rik­tigt med de­gen. Hur ska jag gö­ra?

Leva & Bo - - Fråga Oss - SUSSI

En lyc­kad paj­deg be­ror på fle­ra fak­to­rer, men vik­tigt är att an­vän­da färs­ka in­gre­di­en­ser, att in­te ar­be­ta de­gen för länge ut­an ”ny­pa ihop” den snabbt samt att lå­ta den vi­la, ut­kav­lad i for­men, i ky­len el­ler i fry­sen fö­re grädd­ning. Låt den gär­na vi­la länge. Glöm in­te att nag­ga paj­de­gen när du för­gräd­dar för att den in­te ska bubb­la upp. För fler tips från ba­ga­ren Da­ni­el Lin­de­berg på hur du lyc­kas, gå gär­na in på www.mitt­kok. ex­pres­sen.se/ar­ti­kel/5-enk­la-tips­for-att-lyc­kas-med-paj­de­gen/.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.