Var hit­tar jag mat­tan?

I Le­va&Bo num­mer 41 finns en bad­rumsmat­ta på si­da 50 som jag blev väl­digt för­tjust i. Vart kan man hit­ta den? Re­por­ta­get hand­lar om Lin­da och Da­ni­el som to­tal­re­no­ve­rat sin 70-tals­vil­la. Tack för en bra tid­ning! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - ANITA

Mat­tan är köpt på Dol­lar­sto­re, men ef­ter att Lin­da pub­li­ce­ra­de bil­den på sin Instagram tog den slut över he­la lan­det. En lik­nan­de mat­ta finns att kö­pa på www.trendsis­ters.se för mel­lan 249 och 579 kro­nor.

BLICK­FÅNG. Den fi­na mat­tan är slut­såld, men det finns lik­nan­de al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.