SLÄC­KER SIG SJÄLV

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ljus­sta­ken Stub brän­ner ner lju­set näs­tan he­la vägen – se­dan släcks det av sig självt, 525 kro­nor, De­sign­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.