NYTT FRÅN DAN­MARK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Fritz Han­sen ut­ö­kar sor­ti­men­tet av si­na in­red­nings­de­tal­jer. Ljus­sta­ken Light tray av Ce­ci­lie Manz har en hög in­si­da som ly­ses upp av lå­gan och ska­par ett vac­kert sken.

FINT I PASTELL. Konst­nä­ren Malin Sig­nahl in­spi­re­ras av na­tu­renn när hon må­lar. Mo­ti­ven Fjä­ril ro­sa, 600 kro­nor, ­Flo­wers in ju­ne, 600 kro­nor, bå­da kan kö­pas i LE­VA & BO Shop­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.