LÅT VAR­JE SAK HA SIN PLATS

Leva & Bo - - Smarta Lösningar -

ÅÅAn­vänd ett snyggt si­do­skåp i stäl­let för säng­bord. Ett skåp ger dig mer för­va­rings­möj­lig­he­ter. Ett skåp som bå­de har luc­kor och öpp­na hyl­lor gör att du lätt kan göm­ma un­dan det du in­te vill ha fram­me, men än­då ha det snyggt på de öpp­na pla­nen. ÅÅUt­nytt­ja ytan un­der säng­en till för­va­ring. An­vänd sto­ra och små lå­dor, gär­na med ­hand­tag så att du lätt kan dra fram dem. ÅÅFi­na, run­da as­kar är bra för­va­ring då de bå­de är vack­ra att tit­ta på och per­fek­ta att göm­ma un­dan sa­ker i. ÅÅAs­kar i fi­na möns­ter är fi­na på hyl­lan. I as­kar­na kan du sor­te­ra och de­la upp sa­ker, så var sak har sin plats. ÅÅFå ord­ning på di­na slad­dar och lad­da­re med

hjälp av pap­perskläm­mor.

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.