RIKT BLOMMANDE

Leva & Bo - - Blommande Jul -

3En här­lig, rikt blommande vin­terfa­vo­rit. Van­li­gas­te fär­ger­na är vit, ro­sa, röd och vi­o­lett. Finns från jät­testo­ra till pyt­tesmå och kan fås i fle­ra oli­ka for­mer, till ex­em­pel på stam och bå­ge. Aza­le­an vill ha jämn fuk­tig­het. Vatt­na den där­för re­gel­bun­det. Mel­lan en till en och en halv de­ci­li­ter vat­ten i yt­ter­kru­kan bot­ten var­je dag är det bäs­ta. Kol­la så att aza­le­an in­te står i vat­ten he­la ti­den. Den ska tor­ka upp en aning mel­lan vatt­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.