PLACERA SVALT

Leva & Bo - - Blommande Jul -

1Jul­be­go­ni­an blir mel­lan 15 och 30 cen­ti­me­ter hög. Har grö­na till nå­got röd­ak­ti­ga, run­da­de blad. Blom­mor­na är ro­sa, rö­da el­ler vi­ta och är två till tre cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

Köp in­te jul­be­go­ni­an för knop­pig ut­an den ska ha många blom­mor ut­slag­na. Den trivs bäst i lätt och jämn fuk­tig­het. Låt den gär­na va­ra på li­te sva­la­re stäl­len som in­gla­sa­de bal­kong­er och ute­rum, som bara hålls lätt var­ma. Då kan den sät­ta nya knop­par än­da fram till slu­tet av mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.