SNYGGT MED RO­SA

Leva & Bo - - Blommande Jul -

2Nu kom­mer sä­song­ens förs­ta jul­stjär­nor, som od­las re­dan från ju­li–au­gusti av svens­ka od­la­re. Den tra­di­tio­nel­la stjär­nan är röd, de vi­ta är ock­så po­pu­lä­ra och så här i bör­jan på sä­song­en är de små ro­sa mi­ni­stjär­nor­na en rik­tig fa­vo­rit.

Placera jul­stjär­nan ljust och ut­sätt den in­te för kall­drag, då tap­par den lätt bla­den. Låt blom­man tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na. Tänk på att pla­ce­ring över ele­ment snabbt tor­kar ut jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.