GAMMALDAGS KÄNS­LA

Leva & Bo - - Blommande Jul -

5En skir vin­terfa­vo­rit som är li­ka vac­ker in­ne som ute. Finns bå­de som kruk­växt, för ut­om­hus­bruk samt som snitt­blom­ma. Ef­tersom jul­ro­sen egent­li­gen är en ute­växt trivs den all­ra bäst om den får stå svalt och så ljust som möj­ligt. Bra plat­ser är in­gla­sa­de bal­kong­er och ute­rum, som­mar­stu­gor och and­ra plat­ser med sval tem­pe­ra­tur. Lätt och jämn fuk­tig­het är ock­så bra.Som snitt­blom­ma är jul­ro­sen re­la­tivt håll­bar, men den kan va­ra li­te svår att dra vat­ten. Där­för är det vik­tigt med att långt nytt snitt på var­je stjälk. Dess­utom gans­ka varmt vat­ten – gär­na från 30 gra­der än­da upp mot 50 gra­der.

BLOMMAR. Se till att no­vem­berk­ak­tu­sen har näs­tan ut­slag­na blom­mor när du kö­per den i bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.