HÄR­LIG FÄRGKLICK

Leva & Bo - - Blommande Jul -

4En här­lig vin­ter­klas­si­ker som ly­ser upp hem­ma. En 20–30 cen­ti­me­ter hög och gre­nig bus­ke som od­las som kruk­växt. Blom­mor­na är vi­ta, rö­da, vi­o­let­ta el­ler pur­pur­fär­ga­de och fem till sju cen­ti­me­ter långa. Kron­bla­den är kraf­tigt till­ba­ka­böj­da. No­vem­berk­ak­tu­sen ska stå ljust och vatt­nas jämnt med svag nä­rings­dos un­der blom­ning­en. Vatt­na ige­nom plan­tan då och då men låt den hin­na tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na. För­sök att und­vi­ka myc­ket kalk i vatt­net. Ställ ald­rig väx­ten i di­rekt sol­ljus. Bör kö­pas med bara näs­tan ut­slag­na blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.