TRIVS UTE & IN­NE

Leva & Bo - - Blommande Jul -

6En klassisk vin­ter­växt som trivs bå­de in­ne och ute. Finns i fär­ger­na ro­sa, li­la, vit, röd, lax­ro­sa samt två­fär­gad. Pas­sar ut­märkt bå­de som kruk­växt och ut­plan­te­rings­växt på hös­ten. Cykla­men trivs ut­märkt på sva­la plat­ser, som in­gla­sa­de bal­kong­er och ute­rum och den kla­rar tem­pe­ra­tu­rer ned mot noll gra­der. Und­vik att jor­den tor­kar ut helt, vatt­na gär­na en halv till en de­ci­li­ter per dag, gär­na mjukt vat­ten el­ler regn­vat­ten. Ryck bort viss­na blad och blom­mor. Und­vik att vatt­na på knö­len där blad och blom­mor har sitt fäs­te, ef­tersom det kan gö­ra att väx­ten rutt­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.