FIN ÄVEN SOM SNITT­BLOM­MA

Leva & Bo - - Blommande Jul -

7Ama­ryl­lis är en av julens vack­ras­te blom­mor. Nu är det dags att plan­te­ra ama­ryl­lislö­ken om du vill hin­na få fram blom­man till jul. Den ide­a­la driv­nings­ti­den är mel­lan sex och sju vec­kor. Det finns fär­dig­driv­na ama­ryl­li­sar i många vack­ra fär­ger att kö­pa, och även snit­ta­ma­ryl­lis har bli­vit po­pu­lär på se­na­re år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.