Måt­ta lis­ter­na

Leva & Bo - - Snabbfixat -

3Mät fy­ra läng­der på lis­ten som mat­char MDF-­ski­vans fy­ra si­dor, plus tjock­le­ken på lis­ten. I vårt fall var lis­ten 0,5 cm tjock, och ef­tersom den kom­mer att stic­ka ut så myc­ket i bå­da än­dar, fick vi läg­ga på 1 cen­ti­me­ter to­talt. Så­ga till de fy­ra lis­ter­na i 45 gra­ders vin­kel i bå­da än­dar, så att al­la fy­ra hörn går ihop i en 90-gra­dig vin­kel. Sand­papp­ra de så­ga­de ytor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.