In­do­ne­sis­ka vår­rul­lar

Leva & Bo - - Härlig Vintermat -

Ser­ve­ra rul­lar­na ihop med an­nan asiatisk plock­mat, el­ler som för­rätt. 4 por­tio­ner Til­lag­nings­tid: cir­ka 1 tim­me • cir­ka 450 g ben av kungs­krab­ba • 4 sal­lads­lö­kar • 3 vit­löks­klyf­tor • 300 g fläsk­färs • jord­nöts­ol­ja • 4–5 krm sam­bal oe­lek • 1 stor li­me, ri­vet skal • 1 dl hac­kad ko­ri­an­der • 5 msk hac­kad myn­ta • salt • 1 pa­ket fi­lo­deg, 250 g • cir­ka 50 g smör till pens­ling Till ser­ve­ring: • sweet chi­lisås och/el­ler grön

chi­lisås • tor­ros­ta­de jord­nöt­ter • ko­ri­an­der och myn­ta

Knäck krabb­klor­na och ploc­ka ur köt­tet, det ska bli cir­ka 150 gram rent krabb­kött. Skär köt­tet i små bi­tar.

Strim­la lö­ken och hac­ka vit­lö­ken. Stek fär­sen smu­lig i ol­ja. Låt sal­lads­lök och vit­lök frä­sa med en stund. Ta från vär­men. Blan­da i sam­bal oe­lek, li­me­skal, krabb­kött och ör­ter. Sma­ka av med salt.

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Täck fi­lo­de­gen med en fuk­tig köks­hand­duk så tor­kar den in­te. De­la ”hö­gen” med fi­lo­ark tvär­sö­ver.

Lägg ut dubb­la fi­lo­ark till var­je rul­le. Lägg på fyll­ning längs ena kort­si­dan. Vik in lång­sidor­nas kan­ter och rulla ihop till rul­lar.

Lägg rul­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Pens­la med smält smör. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter tills rul­lar­na har fin färg.

Ser­ve­ra med till­be­hö­ren. Dop­pa rul­lar­na i chi­lisås, hac­ka­de jord­nöt­ter och ör­ter.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.